Illbruck FM350 Perfect Foam 880ml

Merk Illbruck Productcode: 16713 Verkoopeenheid: Stuk

€ 8,78 Excl. btw € 7,26 Prijs per eenheid € 9,98/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Eéncomponent polyurethaan schuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond. Vrij van CFK-, HCFK- en HFK. FM350 heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.

Technische specificaties
EAN 8713465306946
Gevarencode H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H332-Schadelijk bij inademing. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373-Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P284-[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. EUH204-Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Illbruck
Fabrikant ID 335471
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Gewicht (g) 854.1
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 50.13ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Gerelateerde producten