COVID-19 UPDATE: Klik hier voor het laatste nieuws over onze klantenservice, levering en vestigingen.

Onze voorwaarden

Privacybeleid

Wij, Toolstation NL B.V., zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Hiervoor maken wij gebruik van de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy beleid, tezamen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene voorwaarden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe wordt deze gebruikt

Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verzamelen wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doeleinde.
Doeleinden Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het verwerken van gegevens zodat een tijdige en correcte levering gewaarborgd wordt, waaronder het maken van aantekeningen zodra het pakket afgeleverd is. Voor dit doeleinde kunnen wij tevens de persoonsgegevens delen met de pakketdiensten die wij inschakelen.
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.
 • IP-adres
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het kunnen verlenen van ons loyalty programma Toolstation PRO
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Functie
 • Paspoort gegevens
 • BTW nummer
 • KvK uittreksel
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Cookies

Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden. Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.

E-mail communicatie

Wij verzamelen informatie over de aankopen en de productaanvragen die u heeft gedaan. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over producten die u mogelijk interessant vindt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens registratie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:
 • – Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • – Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • – In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.

E-mail communicatie

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties: • Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post (bijv. in geval wij een andere vervoerder dan Toolstation inschakelen) en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten. • Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven. • In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf. In geval u gebruik maakt van onze dienst “Vandaag besteld, vandaag geleverd”, kunnen wij voor het bepalen van de route uw adresgegevens in een routeplanner invoeren om de beste route samen te stellen. In dat geval kunnen wij uw adresgegevens delen met een derde partij, waaronder met RouteXL. Voor meer informatie over hoe RouteXL met uw gegevens omgaat, verwijzen wij u naar de RouteXL privacy verklaring op: https://www.routexl.com/blog/privacy-statement/ (enkel in Engels beschikbaar).

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie. Binnen onze organisatie beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen onze medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven buiten de EU.

Veranderingen in ons privacybeleid

Regelmatig wordt ons privacybeleid vernieuwd. Wanneer er veranderingen gemaakt worden in het privacybeleid, zullen de updates via deze pagina aan u gecommuniceerd worden en voor zover mogelijk informeren wij u per e-mail. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:
 • – U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • – U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • – U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • – U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • – u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • – wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • – wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • – u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
  Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • – U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • – wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • – u uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • – u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • – wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • – wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • – U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via: [email protected] of per post versturen naar het adres: Toolstation NL B.V., Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken zodat we er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Contact

Indien u een vraag heeft over het privacy beleid, kunt u ons mailen via: [email protected] of een bericht versturen naar het adres: Toolstation NL B.V. Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk of bellen naar 071-5815050. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert. Laatste versie: December 2019