Onze voorwaarden

Privacyverklaring

Wij, Toolstation NL B.V., zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Wij werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring, samen met onze cookieverklaring, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden deze gebruikt

Bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice verzamelen wij persoonsgegevens van u. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doeleinde:
Doeleinden Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het verwerken van gegevens zodat een tijdige en correcte levering gewaarborgd wordt, waaronder het maken van aantekeningen zodra het pakket afgeleverd is. Voor dit doeleinde kunnen wij tevens de persoonsgegevens delen met de pakketdiensten die wij inschakelen.
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Naam
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.
 • IP-adres
 • E-mailadres
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Het kunnen verlenen van ons loyalty programma Toolstation PRO
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Functie
 • Paspoort gegevens
 • BTW nummer
 • KvK uittreksel
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
U op de hoogte te houden van de producten, diensten en nieuwe vestigingen die wij aanbieden.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Cookies

Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de door ons beoogde doeleinden. Raadpleeg de hierboven opgenomen tabel voor een overzicht van de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor ieder doel. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of in het geval van gerechtelijke procedures.

Communicatie per e-mail

Wij verzamelen informatie over de aankopen en de productaanvragen die u heeft gedaan. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over producten die u mogelijk interessant vindt, maar alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens registratie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:
 • Met verwerkers (derden die namens ons diensten aan u verlenen), waaronder Emarsys in het Verenigd Koninkrijk, Trustpilot in Denemarken, Bazaarvoice en Google in de Verenigde Staten en Graydon in Nederland. Deze diensten kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van e-mails en post en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • In onze app is een Braintree SDK verwerkt voor het juist ontvangen van de betaling. Met deze SDK van Braintree kan Toolstation verschillende betaalwijzen accepteren op internet of mobiel. Een afhankelijkheid van deze Braintree SDK is de CardinalComm SDK die nodig is om gebruikers het voordeel van 3-D Secure-betalingen te bieden. Braintree heeft specifieke stappen genomen, in overeenstemming met de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming, om uw Persoonsgegevens te beschermen.
 • Indien u een PRO-kaart aanvraag invult via de app of website, zullen we de door u aan ons verstrekte informatie met onze geaccrediteerde partners delen om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en uw kredietwaardigheid te beoordelen. Deze informatie wordt voortdurend geactualiseerd. Om te controleren hoe onze huidige partner met uw persoonlijke gegevens omgaat, gaat u naar: https://www.dnb.com/utility-pages/privacy-policy.html. Verder wordt u, bij het accepteren van online automatische incasso of het digitaal ondertekenen van ons contract doorverwezen naar onze partner Twikey . Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Twikey onder: https://www.twikey.com/nl/tc.html
 • Indien de wet, de rechtbank, de politie of een andere overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie. Binnen onze organisatie beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen onze medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven buiten de EU.

Veranderingen in onze privacyverklaring

Regelmatig wordt onze privacyverklaring vernieuwd. Wanneer er veranderingen gemaakt worden in de privacyverklaring, zullen de updates via deze pagina aan u gecommuniceerd worden en voor zover mogelijk informeren wij u per e-mail. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring, contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:
 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • Uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via: privacy@toolstation.nl of per post versturen naar het adres: Toolstation NL B.V., Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken zodat we er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen, indien het een complex verzoek betreft. In dat geval informeren wij u binnen één maand over het verlengen van deze termijn.

Contact

Indien u een vraag heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons mailen via: privacy@toolstation.nl of een bericht versturen naar het adres: Toolstation NL B.V. Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk of bellen naar 071 5815050. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert.
Laatste versie: februari 2023