Zep terras & oprit reiniger 1L

Merk ZEP Productcode: 73436 Verkoopeenheid: Stuk

€ 5,25 adviesprijs € 7,50 Excl. btw € 4,34
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

VERDUNNING: Lichte vervuiling: Verdun 250 ml reiniger met 5 liter heet water. Zware vervuiling: Verdun 500 ml reiniger met 5 liter heet water. Gebruik puur voor olievlekken. GEBRUIKSAANWIJZING: Test het product op een onopvallende plaats, spoel af en laat drogen voordat u verder gaat. Verzadig planten, struiken en gras rond het schoonmaakgebied met water voor tijdens en na het schoonmaken. Breng de verdunning aan met borstel of pompspuit. Schrob met borstel of een vloerschrobmachine. Contacttijd maximaal 10 minuten ter voorkoming van schade. Niet laten drogen. Grondig spoelen met een tuinslang of hogedrukreiniger. Gebruik voor zware roestvlekken of minerale afzettingen Zep® Super Ontkalker. BELANGRIJK: Voor vlekken op niet-verzegeld beton, krachtig schrobben om in de poriën te komen. Reiniger kan beschermende coatings en afdichtingsmiddelen oplossen waardoor deze mogelijk opnieuw moet worden aangebracht. Vermijd contact met geverfde en gevlekte oppervlakken, aluminium, messing, chroom, koper en andere alkalinegevoelige oppervlakken.

Technische specificaties
EAN 8717342050496
Gevarencode P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P264 Na het werken met dit product grondig wassen. P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Merk ZEP
Fabrikant ID 0001ZEPCOM50
Veiligheids informatieblad Klik hier
Artikeltype Reiniger
Beoordelingen

Vaak samen gekocht