Zwaluw FIX-O-Chem chemisch ankerpatroon 280ml

Merk Zwaluw Productcode: 98720 Verkoopeenheid: Stuk

€ 12,47 Excl. btw € 10,31 Prijs per eenheid € 44,54/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Snel tweecomponenten chemisch anker
• Styrolvrij
• Zeer hoge eindsterkte
• Inclusief mengtuit

Technische specificaties
EAN 8711595081115
Gevarencode H241- Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413- Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P273- Voorkom lozing in het milieu. P363- Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501- De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 11301100
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 462
Beoordelingen

Vaak samen gekocht