HG voegenreiniger 500ml

Merk HG Productcode: 89677 Verkoopeenheid: Stuk

€ 4,83 Excl. btw € 3,99 Prijs per eenheid € 9,66/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Technische specificaties
EAN 8711577000141
Gevarencode H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Natriumhydroxide EINECS: 215-185-5, isotridecaanol, geethoxyleerd EINECS: 500-241-6
Merk HG
Fabrikant ID 135050100
Lengte (mm) 67
Breedte (mm) 67
Hoogte (mm) 211
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 500
Volume (L) 0.5
Beoordelingen

Vaak samen gekocht