Zwaluw cockpit spray 400ml

Merk Zwaluw Productcode: 22685 Verkoopeenheid: Stuk

€ 4,89 Excl. btw € 4,04 Prijs per eenheid € 12,23/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Actie: op dit artikel geldt 5 halen = 4 betalen. Voeg 5 stuks toe aan je winkelwagen en de korting wordt automatisch verrekend.

Productomschrijving

• Reiniging en beschermmiddel voor dashboards, rubber, kunststof, hout, leer en synthetische stoffen gebruikt in het auto-interieur
• Verhoogt de levensduur
• Beschermt tegen vervuiling en vocht
• Anti-statisch
• Verspreidt aangename geur
• Stofwerend

Technische specificaties
EAN 8711595189804
Gevarencode H222-H229- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261- Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Beschermende handschoenen dragen. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 12009745
Lengte (mm) 65
Breedte (mm) 65
Hoogte (mm) 200
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 365
Volume (L) 0.4
Beoordelingen

Vaak samen gekocht