Beglazingskit H2 Grijs 290ml

Merk Proby Productcode: 11829 Verkoopeenheid: Stuk

€ 4,49 Excl. btw € 3,71 Prijs per eenheid € 15,48/L
Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Universele beglazingskit en geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas. Tevens geschikt voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen en het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen. Product is conform NEN3576 / NPR3577. Goed overschilderbaar met synthetische en watergedragen verf.

Technische specificaties
EAN 8711595170581
Gevarencode H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280-Beschermende kledij dragen. P273-Voorkom lozing in het milieu. P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Proby
Fabrikant ID 12002447
Kleur Grijs
Lengte (mm) 50
Breedte (mm) 50
Hoogte (mm) 230
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 319
Volume (L) 0.29
Beoordelingen

Vaak samen gekocht