Bison Fast Fix² mixer

Merk Bison Productcode: 11636 Verkoopeenheid: 5 Stuks

€ 4,94 Excl. btw € 4,08
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Reserve statische mixers voor Bison Fast Fix2.

Technische specificaties
EAN 8710439274874
Gevarencode H315-Veroorzaakt huidirritatie. H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P264-Na het werken met dit product ... grondig wassen. P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273-Voorkom lozing in het milieu. P280-Beschermende kledij dragen. P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P321-Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P391-Gelekte/gemorste stof opruimen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Merk Bison
Fabrikant ID 7000655
Veiligheidsinformatieblad Klik hier
Beoordelingen
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 79.27ms
  • REVIEWS, PRODUCT

Gerelateerde producten