Mapei Adesilex P9 poeder tegellijm 25kg grijs

Merk Mapei Productcode: 16852 Verkoopeenheid: Stuk

€ 29,95 Excl. btw € 24,75 Prijs per eenheid € 1,20/kg
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Actie: op dit artikel geldt 5 halen = 4 betalen. Voeg 5 stuks toe aan je winkelwagen en de korting wordt automatisch verrekend. Deze actie loopt tot en met 11 september 2024.

Productomschrijving

Hoogwaardige, glijvaste cementlijm met een langere open tijd voor keramische tegels en natuursteen. Verwerkingstijd: meer dan 8 uur.

Technische specificaties
EAN 8022452022050
Gevarencode H315-Veroorzaakt huidirritatie. H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264-Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280-Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Mapei
Fabrikant ID 006125
Kleur Grijs
Keurmerk EN12004: C2TE
Gewicht (kg) 25kg
Beoordelingen

Vaak samen gekocht