Zwaluw hybriseal-2PS beglazingskit Wit 290ml

Merk Zwaluw Productcode: 25740 Verkoopeenheid: Stuk

€ 8,99 Excl. btw € 7,43 Prijs per eenheid € 31,00/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Duurzaam en blijvend elastisch.
• Universeel overschilderbaar met zowel synthetische- als watergedragen verven.
• Weer-, UV-, water- en schimmelbestendig.

Technische specificaties
EAN 8711595055598
Gevarencode H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280-Beschermende kledij dragen. P273-Voorkom lozing in het milieu. P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 8704
Kleur Wit
Lengte (mm) 50
Breedte (mm) 230
Hoogte (mm) 50
Veiligheids informatieblad Klik hier
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 319
Beoordelingen

Vaak samen gekocht