Pattex PRO PU Construct houtlijm 750gr

Merk Pattex PRO Productcode: 64720 Verkoopeenheid: Stuk

€ 17,93 Excl. btw € 14,82 Prijs per eenheid € 23,91/kg
Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Waterbestendig en geschikt voor de verlijming van de meest uiteenlopende houtconstructies en -verbindingen. Voldoet aan EN24-D4.

Technische specificaties
EAN 5410091693947
Gevarencode H315-Veroorzaakt huidirritatie. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332-Schadelijk bij inademing. H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H373-Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. p260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280-Beschermende kledij dragen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Pattex PRO
Fabrikant ID 1634898
Lengte (mm) 85
Breedte (mm) 85
Hoogte (mm) 250
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 813
Beoordelingen

Vaak samen gekocht