HG cement- & mortelresten verwijderaar 1L

Merk HG Productcode: 43928 Verkoopeenheid: Stuk

€ 6,78 Excl. btw € 5,60
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Verwijdert hardnekkige cementsluier en mortelresten van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende soorten natuursteen, zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet

Technische specificaties
EAN 8711577000967
Gevarencode H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: hydrogeenchloride, EINECS: 231-595-7
Merk HG
Fabrikant ID 171100100
Lengte (mm) 94
Breedte (mm) 74
Hoogte (mm) 206
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 1000
Volume (L) 1
Beoordelingen

Vaak samen gekocht